อุทธยานแห่งชาตินาแห้ว
             
 
งานจราจร
 
 

1.งานจราจร  งานที่รับผิดชอบ ได้แก่ การจัดและควบคุมการจราจร ในเขตพื้นที่ดำเนินการให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับเกี่ยวกับการจราจร และจับกุมผู้ละเมิดและอำนวยการความสะดวกในด้านการจราจร และเนื่องจากพื้นที่ สภ.นาแห้ว ทางคมนาคมไม่สะดวก ปัญหาเรื่องการจราจรไม่มี การใช้รถใช้ถนนที่พลุกพล่าน ทางตำรวจมิได้กำหนดอัตรากำลังงานด้านการจราจรไว้ จึงได้จัดเจ้าหน้าที่สายงานการป้องกันปราบปรามรับผิดชอบในงานด้านการจราจร
3   นาย ดังนี้

1.1  เจ้าหน้าที่จราจร

ด.ต.วิทยา   บุบผา
08-
 

จ.ส.ต.เอกสิทธิ์  ทำทิพย
08-
     

     

           

 
 
 


 กลับหน้าแรก


Nahaew Police Station

Dansai-muengprae Road T.nahaew
A.nahaew Loei province
Zipcode 42170  webmaster;[email protected]
Tel..042-897074,897073