อุทธยานแห่งชาตินาแห้ว
             
 
งานสืบสวน
 
 

1.งานสืบสวน งานที่ได้รับผิดชอบเป็นงานสืบสวนหาข่าวทั้งทางด้านการป้องกันความมั่นคงและ
ความมั่นคงและความผิดก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุรวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมาย
 
1.1 หัวหน้าชุดสืบสวน

พ.ต.ท.ณัฐนันท์     เปรมกมล
สว.สส.สภ.นาแห้ว จ.เลย
08-
     
.ต.ท.สมหวัง    เถาว์ทิพย์
รอง สว.สส.สภ.นาแห้ว จ.เลย
08-

1.2 เจ้าหน้าที่สืบสวน
  


ด.ต.สวาท   พลซา
08-
   
  .ต.สุระสิทธิ์      จันทะอุ่มเม้า

08-

   
  ด.ต.กิตติ       สะเดาว์
08-
   
   ส.ต.ต.จาตุพร     โททัสสะ
08-
   
     ส.ต.ต.ธีรกุล    สว่างพฤกษ์
08-
     
ส.ต.ต.อดุลย์    เมืองฮามพันธ์
08-
     
08-
     
 
 
 


 กลับหน้าแรก


Nahaew Police Station

Dansai-muengprae Road T.nahaew
A.nahaew Loei province
Zipcode 42170  webmaster;nah[email protected]
Tel..042-897074,897073