อุทธยานแห่งชาตินาแห้ว
             
 
งานฝ่ายสอบสวน
 
 


1.งานสอบสวน งานที่ได้รับผิดชอบ ได้แก่ การสอบสวนคดีอาญาทุกประเภท เปรียบเทียบปรับการกระทำผิดกฏหมายที่มีโทษปรับทุกประเภท งานที่ได้รับมอบหมาย การจัดกำลังปฏิบัติ ดังนี้

1.1 หัวหน้างานสอบสวน

พ.ต.ท.สุภีร์  บุหรัน
   รอง ผกก.(สส.) สภ.นาแห้ว จ.เลย

08-9548296

1.2 พนักงานสอบสวน

   ร.ต.ท.ชาตรี       ซื่อตรง
พงส.(สบ 1) สภ.นาแห้ว จ.เลย

08-
     
   
   

 


1.3 เจ้าหน้าที่ธุรการทางคดี
  

ส.ต.อ.ปิติ   เสนามนตรี
08-
   
  ส.ต.ต.วรพล     นิลม้าย
08-

  
1.4 เสมียนเปรียบเทียบคดีปรับ
  

ส.ต.ต.กิตติศักดิ์     อัศวภูมิ
08-

           

 
 
1.5เสมียนประจำวัน / ประชาสัมพันธ์
ส.ต.อ.อำนาจ     อุไร
08-62305022
   
ส.ต.ท.ปัญญา     ไขกันหา
08-
 


 กลับหน้าแรก


Nahaew Police Station

Dansai-muengprae Road T.nahaew
A.nahaew Loei province
Zipcode 42170  webmaster;[email protected]
Tel..042-897074,897073