อุทธยานแห่งชาตินาแห้ว
             
  • สถานที่ราชการ พื้นที่ดูแลความปลอดภัย

  • ชุดปฎิบัติการกองร้อยควบคุมฝูงชน (กองร้อยผีตาโขน) สภ.นาแห้ว ปฎิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ศาลากลางจังหวัดเลย เหตุการปกติ

  • ชุดปฏิบัติที่เข็มแข็งของ สภ.นาแห้ว

  • โดยมีผู้บังคับหมู่ที่เข็มแข็ง อย่าง ร.ต.ท.สมสกุล   โวหารลึก รอง สวป.สภ.นาแห้ว ที่มุ่งมั่นในการปฎิบัติหน้าที่

  • ผู้รับคำสั่งที่มีระเบียบวินัย

  •  

 


 กลับหน้าแรก


Nahaew Police Station

Dansai-muengprae Road T.nahaew
A.nahaew Loei province
Zipcode 42170  webmaster;[email protected]
Tel..042-897074,897073